Adjunk hálát mindnyájan

1. Adjunk hálát mindnyájan Az Atya Ur Istennek És mondjunk dicséretet mi Teremtő Istenünknek, Ki egybegyűjtött most minket, Hogy ünnepet szenteljünk, És szent igéjével éljünk.

2. Légy kegyelmes minekünk A Te áldott Fiadért, Az Ur Jézus Krisztusért, Mi szentséges Megváltónkért; És ne állj bosszút mi rajtunk A nagy hitetlenségér, Számtalan sok bűneinkért.

3. Világosíts meg minket A Szentlélek Istennel, Hogy szépen tündököljék Bennünk az evangélium; És erősíts meg, Ur Isten A Te áldott Igéddel, Minden tévelygések ellen.

4. Hogy sok népek Te hozzád Megtérjenek bűnükből, És téged szolgáljanak Az o szívükből, s lelkükből; Hogy mindenek imádjanak Csak téged tiszteljenek, Hogy örökké élhessenek.

Home Next song