Mennyből jövök most hozzátok

1. Mennyből jövök most hozzátok, Jó hírt mondok, jer, halljátok, Boldog örömöt hirdetek, Méltán repes ma szívetek.

2. A megtartó ma születék, Kiben vígad a föld s az ég, Egy ártatlan kis csecsemő, lelketek üdve lészen Ő.

3. Ez Krisztus, Isten Fia, ki mennyből földre szállt le ma; Ő üdvözít, Ő törli el Világ bűnét szent vérivel.

4. Mit annyi szív epedve kért, Amit Isten rég megígért, Ő hozza, Tőle nyerheted Az üdvöt, örök életet.

5. Óh, én szerelmes Jézusom, Édes Megváltó Krisztusom, Vedd fel kegyesen ügyemet, Tedd magadévá szívemet.

6. Óh, kedves vendég nálam szállj, Bűnömtől ne iszonyodjál; Emeld magadhoz hívedet, Jer, térj be örök szeretet!

7. Tedd hajlékoddá szívemet, Erősítsd gyenge hitemet, Hogy el ne felejthesselek, Sőt örökre dicsérjelek.

Home Next song