Jó Atyám, Te végy kegyedbe

1. Jó Atyám, Te végy kegyedbe, Add, hogy hű, igaz legyek. Tiszta szívet adj, hogy jussak Hozzád egyre közelebb!

2. Megváltóm, te védj és hordozz, gyöngeségim ismered! Sohse nézve földi bálványt, Kövessem keresztedet!

3. Jöjj, Szentlélek, éltem töltsd be! Ha te Vezérelsz, segítsz: Bizton járom utam véled, mely örök hazámba visz.

Home Next song