Jézus engem megtalált

1. Jézus engem megtalált, Mindörökre hűn szeret, Tenni szent akaratát, Lelke hűn tanít, vezet; Oh, mi boldog lettem így, Béke szállt szívembe bé, Mindörökre szól e frigy; Ő enyém és én Övé.

2. Amióta ezt tudom, Fényesebb a napsugár, Zöldelő faágakon Szebben zeng a kis madár, Fű, virág mind úgy ragyog, Minden szebb a földtekén És én oly boldog vagyok, Én Övé és Ő enyém.

3. Mitől egykor féltem én, Az mind ködbe oszla el, Nyugszom Jézus kebelén, Védő karja átölel. Eltűnt gond és félelem, Sok teher vált semmivé, Jézusom jár most velem, Ő enyém és én Övé.

4. Mindörökre Ő enyém, Én Övé örökre már, Mennyi áldás, szent remény, Mit az Úr elömbe tár. Múlna el bár föld s az ég, Válna éjre bár a fény, Akkor is megállna még: Én Övé és Ő enyém.

Home Next song