Beh régen vérezel

1. Beh régen vérezel, szegény magyar! Fegyvernek éle s bűnöd átka mar. /:Remegve kérdem: Tán már el se jő A gyászos múlt után a jobb jövő:/

2. De Jézusom szelíd feddőn felel: „Kicsiny hitű, miért kételkedel? /:Én úr vagyok vész és vihar felett ,, Hozzám kiálts, magyar, s megmentelek”:/

3. Hozzá kiálts magyar s megment az Úr A réginél, meglásd, jobb lesz az új, /:Csak bűnös, önző, tépett életed Megváltó Jézusod kezébe tedd:/

4. Amit vétkeztél, megbocsátja azt, A sok tövisből mind rozsát fakaszt, /:Terhed saját vállára átveszi, Áldást adó kezét meg rád teszi:/

5. Termő talaj lesz ősi lelked is, Termő talaj lesz hősi lelked is; /:Amíg abban növekszik búza, rozs, Az Ige terem ebben százszorost:/

6. A most terád fogát fenő Vad ellenség hozzád tanulni jő /:Te, mert nyerél, adsz is bocsánatot, Lelkednek kincseit tovább adod:/

7. Mint sziklagát éltél egy ezredet, Vad ár paskolt, rongált és rengetett, /:Ha Jézus újra épít, akkoron, Leszel dicső világítótorony:/

8. Beh régen vérezel szegény magyar, Fegyvernek éles s bűnöd átka mar: /:De sok bajodnak véget vetni jő Jó Jézusod s vele jobb jövő:/

Home Next song