Áldás, dicsőség, tisztelet

1. Áldás, dicsőség, tisztelet A menny dicső Urának, Ki meggyogyítá lelkemet, Midőn levert a bánat, Ki minden bajt lecsillapít, Ki hinni, bízni megtanít, Dicsérjük, áldjuk Istent!

2. Bajomban hozzá fordulék, Könyörgve és kiáltva, Felém hajolt s mentő kezét Vigasztalón kitárta, Ezért dicsérlek, Istenem, Áldjátok őt mind, velem, Dicsérjük, áldjuk Istent!

3. Óh, Isten teljes életem Most már csak téged áldjon, Hadd, halja meg dicsénekem Mindenki a világon; A testem, lelkem téged áld, Megújult szívem így kiált: Dicsérjük, áldjuk Istent!

4. Föl, Krisztus népe, hívei, Dicsérjük, áldjuk Istent, Ki szent hatalmát ismeri, Dicsérje, áldja Istent, Bálvány előtte mind ledűl, Az Úr az Isten egyedül, Dicsérjük, áldjuk Istent!

Home Next song