Tiszta égi béke

1. Tiszta égi béke, amit Isten ad, Foly dicső folyamként itt a földön át, Mély és gazdag árja ömlik éjnapon: Ellenállhatatlan, csodás hatalom.

Refrén: Béke, mit az Úr ad, béke, tiszta, mély, Lelkemről te bút, bajt, gondot elvevél.

2. Hogyha e folyamba lelkem elmerül, A gonosz hatalma engem elkerül, Habja minden gondot messze elragad, Tiszta égi békét, szent nyugalmat ad.

3. Bárha váltakoznak éj s nap itt alant, Boldogságom napja folyvást fönnmarad; Béke árja hordoz, rám a nap ragyog, Ajkam egyre zengi: „Mily boldog vagyok.”

Refrén: Jézus benned rejlik béke, tiszta, mély, Lelkemről te bút, bajt, gondot elvevél.

Home Next song