Krisztus Urunknak áldott születésén

1. Krisztus Urunknak áldott születésén, Angyali verset mondjunk szent ünnepén, Mely Betlehemnek mezejében régen zengett e képpen:

2. „Dicsőség magasságban az Istennek, Békesség légyen a földön embereknek, És jó akarat mindenféle népnek, És nemzetségnek!”

3. Ez az Úr Jézus igaz Messiásunk, Ki által vagyon bűnünkből váltságunk, A mennyországban örökös lakásunk, Boldogulásunk.

Home Next song