Kicsiny Betlehemben

1. Kicsiny Betlehemben megzendült az ének: „Dicséret, dicsőség az ég Istenének!” Kit oly régtől fogva szívszakadva vártak, Megszületett megváltója a bűnös világnak.

2. Zengjen ajkunkról is hálaadó ének, Estéjén karácsony áldott ünnepének; És ki bűneinkért földre alászálla, Szívesen várt vendég legyen lelkünk Messiása!

Home Next song