Jövel, Szentlélek Úristen

1. Jövel, Szentlélek Úristen, Lelkünknek vígassága, Szívünknek bátorsága! Adjad minden híveidnek Te szent ajándékodat! Jövel vigasztaló Szentlélek Isten!

2. Jövel, megszomorodtatnak Nemes vigasztalója, Árváknak édesatyja! Töltsd be siralmas szívünket Mennyei nagy örömmel. Jövel mi lelkünknek Édes vendége!

3. Távoztasd el mi szívünknek Hitetlen sötétségét, Világosíts meg minket, Hogy az Istennek igéjét Hallhassuk és érthessük, Jövel és taníts meg Az igaz hitre!

4. Te vagy bizony örök Isten, Ki Atyától s Fiútól Mindörökké származott. Te vagy mi Urunk Krisztusnak Áldott szent ígérete, Te vagy mi lelkünknek megszentelője.

5. Adjad szent ajándékodat, Bátorítsad lelkünket, Hogy vallhassuk a Krisztust! Adjad, hogy mi meggyőzhessük A bűnnek csalárdságát! Te vagy mi bíztatónk, minden oltalmunk.

6. Bíztasd félelmes szívünket, Hogy kétségbe ne essünk Halálunknak idején. De nagy bátorsággal, vígan E világból kimúljunk! Jövel vigasztaló Szentlélek Isten!

Home Next song