Jézus, én bizodalmam

1. Jézus, én bizodalmam, örök életre vezérem; Ő benne van nyugalmam, mert vele azt mind elérem, Ami itt vigasztalhat, holtomban boldogíthat.

2. Jézus én Megváltom él, én is látom az életet; Leszek Üdvozítömnél, ki maga tett ígéretet, Hogy tagjait nem hagyja, Sőt mind magához vonja.

3. Hitnek kötelékével, Vele már összeköttettem; Éltemnek megszűntével Ámbár földbe temettettem, A testi eltemetés Új életre magvetés.

4. Ezen én szemeimmel Ott meglátom Megváltómat Akit itt csak hitemmel Tisztelhettem, mint Uramat; Országában részt veszek Vele örökös leszek.

5. Csakhogy, amely életre Vágyódunk, azt itt keressük, Amiért ítéletre Juthatnánk, azt ne kövessük. Csak azé a boldog cél, Aki ahhoz képest él.

6. Istennek legyen hála, Ki minekünk diadalmat Jézusnak általa Adott, és kész bizodalmat, Jézusnak halála nyereség, Mert követi üdvösség!

Home Next song