Jézus engem meg nem csalhat

1. Jézus engem meg nem csalhat, Többet nyertem benne én, Mint amit képzelni tudtam, Amíg Őt nem ismerém! Egyre hívebbnek találom, Mennél jobban ismerem, /: Lelkeket vezetni hozzá, Égő vágyam ez nekem. :/

2. Jézus engem meg nem csalhat, Ő, ki bűnöm hordozá, Ő, ki a halál bilincsét Lelkemről leoldozá. Mert mióta vele járok Látom, mily nagyon szeret, /: Ím, azóta égi béke Járja által szívemet. :/

3. Jézus engem meg nem csalhat, Eljön Ő, tudom hamar, Látható lesz mindeneknek, Kit most még homály takar, Bár nevessen a hitetlen, Bár ne értse örömem, /: Jól tudom, hogy nincs már messze, Nemsokára megjelen!:/

4. Jézus engem meg nem csalhat, Ő, ki nékem mindenem, Hű vezérem Űdvezítőm, Megváltóm, Szent Istenem, Szívemet én néki adtam, Nyugszom én az Ő szívén, /:Jézus engem meg nem csalhat, Mindent nyertem benne én.:/

Home Next song