Hogyha zúg a lét viharja

1. Hogyha zúg a lét viharja Még a hős is tántorog, Szárnya biztos rejtekében Menhelyet találhatok.

Refrén: Hű kezétől betakarva, Mitse félek szélviharban, Hű kezétől betakarva Biztosan pihenhetek.

2. Hogyha jőn a bánat árja, Abban Őt felismerem, Próba ez, ha jól kiállja, Még erősebb lesz hitem.

3. Míg a Sátán úgy törekszik Tőrbe vinni lábamat, Ő segít, erőm növekszik Bajból így öröm fakad.

4. Háborogjon hát a hullám, Zúgjon egyre bár a vész, Mitse félek, mert a lelkem, Csak reá, az Úrra néz.

Home Next song