Elég a kegyelmem

1. „Elég a kegyelmem”, az Úr maga így szól S én elhiszem ezt az igét. Szavát soha nem szegi meg, tudom én jól, Megtartja Ő, amit ígért!

2. „Elég a kegyelmem”, nincs szó a világon, Mely ily igaz örömet ád, Napfényben ha jár utam, vagy ha homályon, Az Úr vezet mindenen át.

3. Elég a kegyelme, mit ád nekem ingyen, Ki bűnbe merülve valék. S hogy engem a mennyei honba bevigyen: Kegyelme, tudom, hogy elég.

4. Elég a kegyelme, ezt súgja a szívem, S nem félek, ha nincs is erőm, Mert fogva kezem, vezet útamon, híven S megvéd, ha veszély jön elém.

5. Elég a kegyelme, e bővizű forrás, Enyhíti szomjuk ezerit, Elég nekem is, noha hő szívem folyvást Csak tőle, belőle merít.

Home Next song