Egyetlen forrása

1. Egyetlen forrása minden kegynek, Egyetlen mentsvára a lelkemnek, Jézus, Te Megváltó üdvöt hozó, Moss meg és tégy fehérré, mint a hó!

Refrén: Miként a hó, tiszta fehér, Óh, moss meg engem, Leszek, minő a hó: fehér.

2. Soká nem ismertem szerelmedet, Hogy bűnöst tisztává Te teheted, Most látom: csak te vagy az üdvadó, Óh, Jézus, tégy fehérré, mint a hó.

3. Fehérré! Uram, a forrás te vagy, Békét és nyugalmat lelkembe adj! Áldásod nem apad: gazdag folyó, Óh, moss meg tégy fehérré, mint a hó!

Home Next song