Csak zengje, zengje

1. Csak zengje, zengje hálánk, Mit tett az Úr velünk, Hogy mély alázatosság Hadd töltse meg szívünk! Az égből hozva fényt, Az üdv leszállt közénk, Megváltónk van nekünk, Megváltónk van nekünk!

2. Mi boldogság, örökre Isten megbéküle, Kegyelme száll bűnösre, Ki lázadt ellene! Bűnünket hordani, Békénk megtartani: Jézust küldötte le, Jézust küldötte le.

3. Kegyelme zsámolyához Ha feltekint a szem, Megváltónk dics-sugáros Arcát láthatja fenn! Ő pártfogónk, ki véd, És küzd övéiért, Mindig győzelmesen, Mindig győzelmesen!

4. Dicsfényt magára öltve Majd újra megjelen Diadalát betöltve, Szabadokká teszen, Örvendő hívei Meglátják fényleni Teljes dicsfényiben, Teljes dicsfényiben!

Home Next song