Boldogság szép hazája

1. Boldogság szép hazája, te, Szívem benned örül, Hol himnuszt zengnek angyalok Királyi trón körül.

Refrén: Boldogságban találkozunk A szép hazában ott, Soh'sem nyugszik le majd napunk, Örök világot oszt, Örök világot oszt.

2. Rövid, de bús zarándokút Mi földi életünk, De túl a föld határain Dicsőbbre vágy szívünk.

3. Örök szerelme várja ott Az árva szíveket, Híveknek sok hajlékot Kegyelme készített.

Home Next song