Adjatok hálát az Istennek

1. Adjatok hálát az Istennek, Imádkozzatok Szent nevének Hirdessétek dicséretét, És minden jó téteményét Beszéljétek a nép előtt, Nagy csudáit melyeket tett.

2. Néki vígan énekeljetek, Csodadolgait dicsérjétek Magasztaljátok Szent nevét, Kik szívből félitek Őtet Örüljön azoknak szívük, Kik az Úrról elmélkednek.

3. Keressétek e kegyes Urat és annak színét és hatalmát Meggondoljátok dolgait, Ne felejtsétek csodáit Ítéletit hirdessétek, Melyek Ő szájából jönnek.

Home Next song