Szenvedés folyónak hullámin hordja

1. Szenvedés folyónak hullámin hordja Életünk hajóját bűnnel megrakva, De nem a halálban végződik az már, Mert a túlsó parton Krisztus vár.

2. Bűneimnek súlya mélyre süllyeszt le Félelem és bánat él a szívemben, De a kereszt emel ha rátekintek, Bocsánatot nyerek Jézusban.

3. Krisztus szenvedése s kereszthalála Isten bölcs tervének megmentő útja. Fent a dicsőségben örök élet vár. Vele együtt boldogok leszünk.

Home Next song