Moábnak mezején

1. Moábnak mezején Oly forrón süt a nap, Csendben és szótlanul, Három bús nő halad. Gyászfátyol arcukon, Szemükből könny fakad. Ó, özvegyek Ura, Vedd fel a gondjukat!

2 .Egy válaszút előtt, Megáll a bús anya, Megszólal: „Lányaim…“ S itt elcsuklik szava. Szegény özvegy vagyok, Semmim nincsen nekem, Térjetek hát haza, Ne jöjjetek velem!

3. Az egyik csókot ad, Honába visszatér, A másik ott marad, Szent hűséget ígér: „Ne küldj el engemet, Nem hagylak tégedet, Néped az én népem, Istened Istenem.“

4. Előttük Betlehem, S egy áldott vőlegény, Ó, Ruth, te boldog nő, Nem vagy immár szegény. Előtted bár sötét, Borús az életed, De szent hűségedért Jutalmad megnyered.

5. Júdának mezején Oly forrón süt a nap, Az aratók után Egy gyenge nő halad. És gyűjti szorgosan Az elhullott kalászt, Míg Isten ad neki Egy hűséges Boázt.

Home Next song