Jézus vére fehérre mosta ruhám

1. Jézus vére fehérre mosta ruhám Áldó keze feloldozta bűnigám. Előttem a keskeny út, Mily boldog ki odajut, Mondd csak mi van bennem Még fogyatkozás?

Testvér jöjj, még van hiány, Nem jött tűz a víz után. Felhevít, bemerít Szellemébe Jézus még ma délután.

2. Megjártam a tudományok mezejét Hitben láttam Istenünk dicsőségét. Embereket kerestem, Tanítottam, vezettem. Mondd csak mi van bennem Még fogyatkozás?

Testvér jöjj, még van hiány, Van egy égi tudomány, Lelkekért, üdvökért, Közbenjárni öröm, Jézusunk módján.

3. Néztem még a történelem csarnokát Láttam Istenünk vezeti fonalát. Övé a történelem, Tudom övé életem. Mondd csak, mi van bennem Még fogyatkozás?

Alkatrész ne légy csupán, Jézus neked többet szánt. Megmentő, szerető, Életadó erő tölt be ezután.

Home Next song