Ha az Úrnak trombitája

1. Ha az Úrnak trombitája Megharsan ítéletre, S feltűnik az örökélet reggel, Ha a szentek összegyűlnek A Megváltó elébe, Hangzik majd a hívás, Akkor ott leszek.

Refrén: Hangzik majd a hívás, akkor/3x Ott leszek!

2. Kik az Úrban elszunnyadtak, Ama napon fölkelnek. Jézus dicső trónusánál örvendnek Ha a szentek ott a mennyben Csillagokként fénylenek, Hangzik majd a hívás, Akkor ott leszek.

3. Most, hát Urunknak működjünk Serényen reggel, este, Nagy szerelmét irányunkban hirdetve Így ha eljön életünk vége, Földi munkánk véget ér, Hangzik majd a hívás, Akkor ott leszek.

Home Next song