Évekig volt üres életem

1. Évekig volt üres életem, Nem jelentett semmit énnekem Az, hogy Jézus meghalt érettem A Golgotán.

Refrén: Ó, mily bővölködő kegyelem Áradt rám ott a kopár hegyen, Ott megterhelt szívem békét lelt A Golgotán.

2. Most már Jézus lett a mindenem, Üdvöt ez hozott neked, nekem, - Rátekintek s zengi énekem - A Golgotán.

3. Jézus Krisztus lett a mindenem, Néki szolgálok itt szüntelen. Minden reggel zengni éneket A Golgotán.

Home Next song