Dicséri, áldja szüntelen

1. Dicséri, áldja szüntelen Jézust a szívem, ajkam. Amit Ő művelt énvelem, Amit Ő végzett rajtam,

Azt némán el nem hallgatom, Ki jártam könnyes utakon, Csodáit zengem vígan, Hirdetem boldogan.

2. Rég koldus voltam, úttalan Jézusban kincset leltem, Utamnak drága célja van, Betölti fénnyel lelkem:

A kincset széjjelosztani És róla jó hírt mondani - Szolgálat boldog útja, Szent küldetésem ez.

3. Szolgállak Téged szüntelen Jézusom, fénylő hajnal, Törölve fájó könnyeket, Harcolva búval, bajjal,

Míg utam hozzád el nem ér, Hol nincs árnyék, eltölt a fény Mert színről-színre látom Tündöklő arcodat.

Home Next song