Új ének hangja

1. Új ének hangja Istenünknek zengjen! Méltó, hogy áldja Őt a nagyvilág. Föld minden népe vígan énekeljen, Mert jó az Úr, ki éltet, üdvöt ád!

2. Ujjongva szálljon zendüljön az ének, Így mondjon ajkam bátor hitvallást! Szent Nevét áldjam, míg e földön élek, Dicsérjem Őt, a győztes nagy Királyt!

3. Zengje az ég, és harsogja a tenger, Hirdesse zúgva: Krisztus visszajön! Majd térdre hullva hódol minden ember, És népe ajkán árad szent öröm.

Home Next song