Tisztítsd meg szíved

1. Tisztítsd meg szíved, Jeruzsálem népe, Hogy megtartassál, mosódj hófehérre; Karmazsin színű bűneidből tisztulj, Hogy ki ne pusztulj!

2. Szeplőtelen légy a Krisztus napjára, Mert igen nagy volt váltságodnak ára; Ártatlan omlott Királyodnak vére Térj meg kedvére!

3. Nem járhatsz folyvást annyi undokságban, Részed így nem lesz mennyek országában! Vedd fel a harcot, vedd fel a keresztet Vagy üdvöd veszted!

4. Élj botlás nélkül, szentül, feddhetetlen, Vizsgáld a törvényt lelkiismeretben; Inkább fonj gyarló tested ellen ostort, Semhogy bemocskold!

5. Tisztítsd meg ajkad oltárról vett szénnel, Rútat ne illess, mit a lelked szégyell; Jót cselekedjél mindenekkel bőven Minden idődben!

6. Új teremtés vagy: vetkezd le a régit! Ördög ha üldöz, e világ ha rémít, Csak meg ne hátrálj, maradj meg az újban, Véled az Úr van!

7. Tisztítsd meg szíved, Krisztus szent egyháza, Urunk miattad pogány ne gyalázza; S hogy megtartassál, nosza újulj végre, Szent papi népe!

Home Next song