Te égből jött nagy fényesség

1. Te égből jött nagy fényesség, Napfény, amely földre szállt! Égi csillag, életszentség, Űzd el már az éjszakát! Csodás fényed járja át A föld minden tájékát!

2. Adj, Urunk, hát szent Igédnek Gyors és győztes terjedést, Térdre hullva míg megtérnek Mind a népek szerteszét, És az idők végtével Mint szent Bíró jössz majd el!

3. Ha Te szólsz, leomlik minden, Amit a bűn épített, És a bűnből megtért szívben Lángra lobban új tüzed. Hangoztasd hát szent szavad, Tereld egybe nyájadat!

4. Bár ne lenne oly föld s ország, Hol Igéd nem hirdetnék! És a népek elfogadnák Rendelésed, nagy Felség! Szűnne már a rút viszály, Békét zengne minden száj!

Home Next song