Taníts Uram, meghajlani

1. Taníts, Uram, meghajlani, Mint szélben az aranykalász! Hajoljak meg, ha Szentlelked Reám fuvall, porig aláz!

2. Dacos szívem ha ellenáll, Midőn a Lélek rálehel; Jöjj tűz gyanánt, a dac, a gőg Lelked tüzében égjen el!

3. Mint bősz hullám, mely megtörik, Ha parthoz űzi zúgó szél; Úgy törjön össze szívem is, Amint Tebenned partot ér!

Home Next song