Szívem zengő hárfa-húrján

1. Szívem zengő hárfa-húrján Téged áldlak Istenem, Fájdalomban és szükségben halleluját mond szívem. /: Amíg élek szüntelen Jézus Neved dicsérem. :/

2. Szép világot „Legyen” szavad bölcsességgel teremtett, Földre jöttél és szavadra meggyógyult sok-sok beteg. /: Engem is Te alkottál, üdvöt ajándékoztál. :/

3. Áldott lélek az, ki Benned bízik mindig, Jézusom, Néked enged, s Téged követ hűséggel minden úton. /: Jó sors ér, vagy balsors ver, Jézus engem nem hagy el. :/

4. Halleluja, halleluja! Zengjen hát a dicséret, Amíg újra eljön értünk, s teljesül az ígéret. /: Szívem, lelkem áldjad Őt, várjad készen Megmentőd!:/

Home Next song