Szeretet az én oltalmam

1. Szeretet az én oltalmam Aki értem földre jött, Megesett a szíve rajtam, S énhelyettem bűnhődött. Ki a halált megízlelte, S megrontotta a poklot, Mely rám tőrét kivetette… Engem abból kihozott.

2. Szeretet a menedékem, Aki hord és fölemel, Gyengédséggel bíztat engem, Hogy üdvömet érjem el. Aki őriz éjjel-nappal, Megkönnyíti terhemet, Lépteimet őrzi gonddal, szívén hordja ügyemet.

3. Szeretet a menedékem, Ki magához vont engem, Általa lett üdvösségem, Ő váltotta meg lelkem. Kegyelmének erejével Bűngyönyörből kihozott, Szent szerelme kötelével Hő szívére odavont.

4. Szeretet a menedékem, Ki fájdalmat, bút enyhít; Forrásából szomjas lelkem Vigasztaló írt merít. Ki az idők zord járását Hatalmával meggyőzi; Szívem, lelkem tisztaságát Kegyelmével megőrzi.

5. Szeretet a menedékem, Ő el nem hágy sohasem; Folyton őriz, vezet kézen, Hogy vétekbe ne essem. Ki felvisz az égi trónhoz, Hol majd zengek örömben Hálahimnuszt Alkotómhoz. Uram, tarts meg frigyedben

Home Next song