Szent az Isten, szent, szent

Szent az Isten, szent, szent, szent az ég Ura! Szent az Isten, szent, szent, szent csak Ő maga!

Végtelen nagy Isten, Nincsen kezdete, Mindörökre Úr lesz, véd erős keze!

2. Szent az Isten, szent, szent, áldják angyalok, Hirdeti a nap, hold, s fényes csillagok.

Harsogja a tenger, és a széles föld, Térdre hullok én is, úgy imádom Őt.

3. Szent az Isten, szent, szent, dicsérem Nevét, Hálás szívvel zengem végtelen kegyét.

Néki hódol szívem már e földön lenn, És ott fönn a mennyben áldom szüntelen.

Home Next song