Szálljon a jó hír

1. Szálljon a jó hír: húsvét napja kél! Nincsen a sírban! Jézus, íme, él! Megvívta harcát győzedelmesen; Őbenne nyertem örök életem.

2. Szálljon a jó hír: Jézus Krisztus él! Ővele járni, Ó, mily drága cél! Hirdetni szerte: nem győz a halál, Őbenne üdvöt minden szív talál.

3. Szálljon a jó hír: Jézus Krisztus él! Életre kél, ki benne hisz, remél. Félelmen, gyászon, síron átvezet, Népének mennyben készít lakhelyet.

Home Next song