Samárianak leánya

1. Samariának leánya nem sejtve még mit sem tud, Hogy a kútnál Jézus várja, aki mindent tud. Hogy bűnéből őt megmentse, reá türelmesen vár, Megkínálja élet vízzel Jákób kútjánál.

Refrén: Halld ó, lélek, e csodás hírt, Üdvözítőd téged vár! Élet vizet kínál néked Jákób kútjánál!

2. Ott a pálmák árnyékában megmondá Jézus neki, Mint folytak le itt a földön múló évei. Fut hát gyorsan a városba, s elhirdeti mindenütt, Hogy Messiás, Isten Fia mihozzánk eljött!

3. Most az élet kristály vize Jézus által csörgedez, Isten kegye, nagy irgalma felénk ömledez. Üdv és béke él szívünkben, ha követjük szent szavát, Ha megleltük Jézusunknál üdvünk forrását!

Home Next song