Pásztorokkal vagyok útban

1. Pásztorokkal vagyok útban, Jézusom, hogy látni tudjam, Őt, az Istengyermeket, Aki értem született.

2. Angyalokkal zeng a nyelvem, Áldja Istent szívem, lelkem. Égi béke vár reám Jézus Krisztus oldalán.

3. Mint a bölcsek, Néki szánom Mind, mi drága e világon. Néki szánom életem, Nyereség ez énnekem.

4. Máriával csendesedve Forgatom most a szívembe', Titkot fürkész a hitem: Testet öltött Istenem.

5. Most Tevéled, Szabadítóm, Ünnepem van csendben, itthon. Jöttöd üdvöt így hozott, Szívem így lett otthonod.

Home Next song