Ó, könyörgést meghallgató Jó Atya

1. Ó, könyörgést meghallgató Jó Atya, Te mindenható; Ha lelkem Hozzád emelkedik, És a buzgóság szárnyain,

Ajakim óhajtásain Te színed előtt reménykedik; Már itt e földön érezem, Hogy örök életet nyertem.

2. Ha örömmel gerjedezem És rebegni igyekezem, Tetőled mennyi áldást vészek! Föltekintvén rád, Atyámra,

Könnyű csordul az orcámra; Az által olyan újjá leszek, Mint a palánta, ha arra Harmatcseppet téssz hajnalra.

3. Ha szívemet bánat járja, És szemem kesergés árja: Teelőtted van zokogásom; Ajtómat titkon behajtva

És magánosan sóhajtva Akkor is édes újulásom, Mert minden könnyel és jajjal Könnyebbül sorsom egy bajjal.

4. Ha házadban megjelenek, Ahol összesereglenek Felséges Neved imádói: Ővelük együtt hódolva

Úgy tetszik, mintha vigadva Ott volnék, hol a menny lakói A Te királyi székednek Ott előtte seregelnek.

5. Te, ki a szív mozdulásit, Mint a vizeknek folyásit, Úgy kormányozod ide s tova: Ez érzést növeld énbennem,

És taníts jól esengenem! Majd egyszer pedig, ó, Jehova, Vígy be az egek egébe, Te imádásod helyébe.

Home Next song