Ott függ a néma Bárány

1. Ott függ a néma Bárány: A vére földre hull, Míg dúl körül az ármány, S a tömeg zúg vadul.

Szent arcát ütleg éri, És hull reá a vád, Ő szelíd hangon kéri Az ég bocsánatát.

2. Úgy fáj a szívem, nézve E koronás Királyt, Mert rút tövis az éke, Testét kín járja át.

Én térdre hullva kérdem: Ó, mért szenvedsz, miért? Ő választ ád szelíden: Tengernyi bűnödért.

3. Most hogy rebegjek hálát A megnyílt öt sebért, Hogy adta bűnöm árát Elrontott éltemért?

Ím magamról lemondok, Övé egész valóm, Így leszek Véle boldog, Hisz Ő az üdvadóm.

Home Next song