Nagy Isten, mi dicsérunk

1. Nagy Isten, mi dicsérünk, Magasztaljuk nagy erődet. A menny hódol mivelünk, És csodálja műveidet. Aki voltál, az maradsz, Mindörökké ugyanaz!

2. Kérubok szentelt ajka Téged dicsér fönt a mennyben. Széráfok dicshimnusza Fennen száll a végtelenben. Énekelik szüntelen: Szent, szent, szent a nagy Isten.

3. Szent apostolok kara, Prófétáknak sokasága Trónod előtt hódolva Együtt zengnek hála'dással; Vértanuk, sok ezeren Dicsőítnek szüntelen.

4. Hálatelten áld, dicsér Itt e földön a Te néped; Gyermekajkak hangja kél, S vének buzgón énekelnek. Szívünk és szánk Téged áld, Mennynek, földnek szent Urát!

Home Next song