Mint eltévedt bárány

1. Mint eltévedt bárány a mélyben lent, Bolyongtam én is sok éven át, De Megváltóm Jézus halálba ment, És engem, a tévelygőt megtalált.

Refrén: Áldott légy, mert megváltottál, Áldott légy, mert meggyógyítál, Áldott légy a bocsánatért, Gazdag és örök, új életért!

2. Az Atyának háza oly távol volt, Mikor a bűnnek szolgáltam én, De mentő karjával hozzám hajolt, Most boldogan nyugszom az Ő szívén.

3. Most Hozzá száll ujjongó énekem, Magasztalom a mennyek Urát, Nagy kegyelmét bátran elhirdetem, És örökre zengek halleluját.

Home Next song