Mily boldogság

1. Mily boldogság, hogy szívemben már az Úr Jézus él! Ő engem hűtlen el nem hagy, így hát Őt áldom én.

Refrén: Égi Bárány, üdv neked! Értünk adtad szent életed. Halleluja! Halleluja! Halleluja! Ámen!

2. Mily boldogság, megismernem az Ő igéjében: Lejött énhozzám, bűnöshöz, és megváltott engem.

3. Mily boldogság, hogy életem Őnéki adhatom, Már érte élek szüntelen, csak Őt magasztalom!

Home Next song