Megváltottak Fejedelme

1. Megváltottak Fejedelme, Benned örvendezünk ma, Benned, halál meggyőzője, Benned, dicsőség Ura.

Sötét sír nem tartott fogva, Föltámadtál harmadnapra; Győztél halál, bűn felett, Hogy mi is éljünk Veled.

2. Halál kínja, sírnak éje Többé nem támad Reád; Lelki gyötrelmidnek vége, Kiittad a kínpohárt.

Dicső testben fölkerested az elcsüggedt tizenegyet, Ajkad békét szólt nekik, S bátorrá lett mindegyik.

3. Többször megjelentél köztünk Mintegy negyven napon át; Beszéltél és ettél vélük, Látták öt sebed nyomát.

Vigasztaló volt beszéded S újból hitre hívta őket, Örvendeztek, csodáltak, Mikor élve megláttak.

4. Jézus Krisztus, látott Téged Több, mint ötszáz tanítvány; Látván, újból hittek Benned Megjelenésed nyomán.

Végül Pálnak jelentél meg, Ennek a nagy ellenségnek, Aki megtért, hitt benned, S Igéd bátor hőse lett.

5. Jézus, akik Téged láttak, Mind ezt mondják hangosan: Ő él, sírjából föltámadt, Ki hisz benne, mentve van.

Világ üdvét véghez vitte, Hallja hát a földnek népe: Jézus többé nem halott, Láttuk Őt, föltámadott!

Home Next song