Lelkem, nézd a Golgotát

1. Lelkem, nézd a Golgotát, Állj meg, Jézus keresztjénél! Szemléld kínját, bánatát: Ó, bárcsak jobb útra térnél! Kőnél keményebb volnál, Ha itt meg nem indulnál.

2. Nézd, mily szörnyű ez a kép: Jézus függ a kínok fáján; Vére folyik patakként, Nyílt seb tátong kezén, lábán! Ó, hát az sem indít meg, Szemei hogy megtörnek?

3. Isten tiszta Báránya, Mindezt bűnöm tette Véled! Átvert szíved vér-árja Szerzett nékem üdvösséget. Hogy ne ártson a halál, Értem sírba leszálltál.

4. Mondd, Uram, mit adhatnék Váltságodért hálaképpen! Szívem gyarló ajándék: Néked szánom én egészen… Add, hogy Véled éltemben Eggyé legyek mindenben.

Home Next song