Karácsony ünnepén - kánon

Karácsony ünnepén, Buzgó keresztyének, Zengjen, zengedezzen Örvendező ének! Krisztus földre szállt, Halleluja!

Home Next song