Köszonjük az Úrnak

1. Köszönjük az Úrnak Hű szívvel, szájjal, tettel, Hogy oly nagy dolgokat Tesz vélünk s mindenekkel!

Ki gyermekségünktől Gondviselőnk nekünk, Megszámlálhat'lan jót Tesz folyton mivelünk…

2. Örök nagy Istenünk, Amíg e földön élünk, Állandó békét adj És vidám szívet nékünk!

Jobboddal támogass, Ne hagyd el népedet, Ha törne vész reánk, Mutasd kegyelmedet!

3. Dicséret Őnéki, Atyának és Fiúnak És a Szentléleknek! Dics a Mindenhatónak!

Övé a tisztesség, Háromegy Istené, Ki volt, ki van, ki lesz Öröktől örökké!

Home Next song