Krisztus egyházának őre

1. Krisztus egyházának őre, Állj Sion magaslatán! Kiálts a bűnt cselekvőre: Sírjon szánalmas sorsán!

Hasson e szó mindenkire: A szűk kapun menjetek be! Ott vár minket Jézusunk, Hozzá csak így juthatunk.

2. Dorgáld, intsd a gőgös szívet, A fáradtat vigasztald! Akik Jézushoz megtértek, Menny felé irányítsad!

Neveld jól az ifjúságot, Óvjad őket mint virágot! Legyen lelkük bűntől ment, Kegyelemmel megszentelt!

3. Hintsd a tiszta igazságot, Légy jó pásztor, tanító! Legyen szolgálatod áldott, Épüljön a hallgató!

Hirdesd Jézus kínhalálát, Tedd kedvessé keresztfáját, Hogy sok lélek megtérjen, Jézusban üdvöt nyerjen!

4. Kövesd mindig a jó Pásztort, Légy szelíd és türelmes! Kérj sok erőt, bátorságot, Így lesz élted győzelmes!

Példa légy a nyáj számára, Hogy mind, aki élted látja, Üdvös jóra buzduljon, S Krisztus útján hűn járjon!

Home Next song