Jövel Jézus, lelkem hő szerelme

1. Jövel, Jézus, lelkem hő szerelme! Tenélküled szívem hova lenne? Ó, jöjj, Királyom, Örömöm csak Te vagy e világon!

2. Ellenségem oly sok és hatalmas, Olyan vagyok mint a felvert szarvas. Eltikkad ajkam, És nincs forrás itt e sivatagban.

3. Hitem pedig, mint a változó hold, Hamar elfogy, tölte alighogy volt; Hol felhat égig, Hol meg elhal s a homályban késik.

4. Kövér esztendőkre a soványak Hitemben is gyakorta beállnak. Bár szép a kezdet, Még a célig minden el is veszhet.

5. Kishitűen míg én tétovázok, Megindulnak, el is hagynak mások; S megszégyenülve Bánatimat öntöm sűrű könnybe.

6. Ha elhamvad hitem mécsvilága, Szentlelkedet, Uram, fuvalld rája! Lobogjon újra, Hogy e hideg szívet lángra gyújtsa!

7. Azért, Uram, jövel közelembe, Ruhád szélét kezem hadd illesse! Jer, drága vendég, Veled tér be hozzám a békesség!

Home Next song