Jövel Szentlélek

1. Jövel, Szentlélek Úr Isten! Töltsd be szíveinket épen Mennyei szent ajándékkal, Szívbéli szent buzgósággal;

Melynek szentséges ereje Nyelveket egyező hitre Egybegyűjte sok népeket, Kik mondván így énekeljenek: Halleluja! Halleluja!

2. Te, szentségnek új világa, Igédnek vezess útjára, Taníts Téged megismernünk, Istent Atyánknak neveznünk!

Őrizz hamis tudománytól, Hogy mi ne tanuljunk mástól; És ne légyen több más senki, Hanem Krisztus, kiben kell bízni! Halleluja! Halleluja!

3. Ó, mi édes Vigasztalónk, Légy kegyes megoltalmazónk, Hogy maradjunk útaidban, Ne csüggedjünk háborúnkban!

Erőddel elménket készítsd, Gyenge hitünket erősítsd, Hogy halál és élet által Hozzád siessünk hamarsággal! Halleluja! Halleluja!

Home Next song