Jöjj, Isten népe

1. Jöjj, Isten népe, szenteld ma Néki e hajlékot, Az Úrnak, kinek irgalma A bűnből megváltott!

Széttörte súlyos láncodat, Megadta szabadságodat, Hogy újult szívvel énekelj, Őt áldva háladalra kelj! Most újolag, Add szíved az Úrnak!

2. Ó, szeresd szívből hőn tehát A te hű Istened, Ki téged soha el nem hágy, Bármi tör ellened!

Ő késztette a szíveket, Hogy adják segítségüket E hajlék építéséhez, Mely Néki s nékünk kedves lesz Őt áldjátok, Jóvoltát lássátok!

3. Ma híven tégy ígéretet Az égi Felségnek, Hogy mindenkor e szent helyet Betölti dicsének!

Úgy szemléld ékes templomát, Mint jóságának zálogát; Hol tisztán hangzik az Ige, Az üdvösségnek jó híre! Ó zengjünk hát Szívből halleluját!

Home Next song