Jézusomnak kínjait ha nézem

1. Jézusomnak kínjait ha nézem, Bánat tölt el s fájdalom; Gyötrelmeit szinte én is érzem, Sebeit ha számolom.

Ó, bár el ne múlnék ez az érzés, Szívemből a szánalom és féltés; Látnám Őt, a szenvedőt, Golgotán elvérezőt!

2. Térdre hullva, a kereszt kínfáját Bánattal most átfogom, Könnyeim hadd mossák az Úr lábát, Alázattal csókolom.

Látom, amint szemei megtörnek, Szívét miként adja át a tőrnek, Sebéből víz s vér folyik, Szent feje lehanyatlik.

3. Halálravált Jézusom ha nézem, Szívem fájón megremeg. Áldozatát ki érti egészen? Kínjait ki méri meg?

Jézus végső éji gyötrődése, Halála és eltemettetése: Mindez az én lelkemért, Drága ár volt üdvömért!

Home Next song