Jézus az Úr!

1. Jézus az Úr! - Ezt harsogja a tenger, Zúgja a szél, visszhangja kél, zengi a bérc… Jézus az Úr! - Ó, halld, te gőgös ember, Nap, Hold és mill'jó csillag mind Róla beszél.

Refrén: Jézus az Úr! Jézus az Úr! Őt áldja minden nép és nyelv, Jézus az Úr!

2. Jézus, az Úr, elhagyva égi trónját, Földünkre jött és bűnhődött a Golgotán. Jézus, az Úr, mint áldozati Bárány Elvérzett minden vétkünkért a keresztfán.

3. Jézus az Úr! Ő nem maradt a sírban, Föltámadott és így hozott új életet. Jézus, az Úr, elküldte drága Lelkét, Hogy általunk is hirdesse dicső Nevét.

Home Next song