Jeséenek törzsökéből

1. Jessének törzsökéből sarjadt egy drága ág, Mint ezt már réges-régtől hirdették próféták; S a télnek közepén kinyílott szép virága, Éjek szent éjjelén.

2. Fényében, pompájában oly kedves e virág, Az Éden szép kertjéből hozzánk ültetve át. Mily áldott, szent erő, mely Benne el van rejtve: Gyógyító, üdítő!

3. E drága kis virágnak neve Immánuel, Az élet illatával jött hozzánk oly közel; Ki Benne hisz, remél, azt kárhozat nem éri, Véle örökké él!

Home Next song